Cennik usług i opłat dodatkowych

Publiczne natowane 1:1 IP - opłata za 1 szt 10 zł /m-c
Zmiana typu adresu IP (publiczny/prywatny) 0 zł /jednorazowo
Możliwość podziału łącza wewnątrz lokalu (wspólne pasmo) dla dwu lub więcej komputerów (wymagany router) 0 zł /m-c
Wynajem routera WiFi 20 zł /m-c
Wizja lokalna z negatywnym wynikiem 0 zł /jednorazowo
Wizja lokalna z pozytywnym wynikiem w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług 0 zł/jednorazowo
Wizja lokalna z pozytywnym wynikiem w przypadku nie zawarcia umowy o świadczenie usług 50 zł/jednorazowo
Zmiana abonamentu z wyższego na niższy w trakcie umowy - dotyczy łącz detalicznych 0 zł
Zmiana abonamentu z niższego na wyższy w trakcie umowy - dotyczy łącz detalicznych 0 zł
Ponowne podłączenie do sieci Internet po karnym odłączeniu z powodu braku opłat 0 zł
Czasowe zawieszenie usługi (do 3 m-cy) nie jest odliczane z czasu trwania umowy 0 zł
Czasowe zawieszenie usługi (powyżej 3 m-cy) nie jest odliczane z czasu trwania umowy 10 zł/m-c
Przeniesienie łącza w obrębie jednego lokalu, wymiana kabla abonenckiego 50 zł /dojazd + 2 zł /mb kabla
Przyznanie adresu IP dla nowej karty sieciowej (np. po zmianie komputera) telefonicznie 0 zł
Przyznanie adresu IP dla nowej karty sieciowej (np. po zmianie komputera) z obecnością technika 50 zł /jednorazowo
Przejęcie uprawnień abonenckich - zmiana strony umowy (cesja) 0 zł /jednorazowo
Dojazd do klienta w przypadku awarii z winy klienta 50 zł /dojazd
Usunięcie awarii powstałej z winy klienta za każdą rozpoczętą roboczogodzinę 50 zł /rh
Konfiguracja i aktywacja karty sieciowej, routera klienta 50 zł /szt
Zakup, instalacja i konfiguracja karty sieciowej (przewodowej) 50 zł /szt + koszt karty
Zakup, instalacja i konfiguracja karty sieciowej (przewodowej) 50 zł /szt + koszt karty
Zakup, instalacja i konfiguracja routera/AP 50 zł /szt + koszt routera
Konfiguracja 1 konta pocztowego w programie pocztowym 50 zł /szt
Usuwanie wirusów i innego niepożądanego oprogramowania z komputera za każdą rozpoczętą roboczogodzinę 50 zł /rh
Zaciśnięcie / zarobienie końcówki RJ45 na kablu abonenckim (za każdą wtyczkę) 50 zł /dojazd + 5 zł /szt
Naprawa uszkodzonego kabla abonenckiego 50 zł /dojazd + 2 zł /mb
Włączenie karty sieciowej w systemie operacyjnym 50 zł /szt
Konfiguracja programu antywirusowego, firewalla programowego 100 zł /szt
Przygotowanie danych dla potrzeb udzielenia odpowiedzi uprawnionym podmiotom 86,10 zł /szt
Przedłużenie kabla abonenckiego za każdy 1mb 50 zł /dojazd + 2 zł /mb
Demontaż sprzętu FajnyNet z lokalu/budynku klienta z obecnością technika - po zakończeniu umowy 0 zł /zestaw
Demontaż sprzętu FajnyNet z lokalu/budynku klienta z obecnością technika - bez udostępnienia przez klienta dostępu do sprzętu 250 zł /zestaw
Bezzasadne wezwanie technika (np. do wyłączonego z zasilania routera/switcha) 50 zł /dojazd
Niezwrócenie po zakończeniu umowy sprzętu będącego własnością FajnyNet 1000 zł /komplet
Udostępnienie internetu poza lokal którego dotyczy umowa. 1500 zł /każdorazowo
Wysyłka wezwania do zapłaty pocztą tradycyjną - 14 dni po przeterminowaniu faktury 15 zł /każdorazowo
Wysyłka wezwania do zapłaty - wiadomość SMS - 48 godzin po przeterminowaniu faktury 5 zł /każdorazowo
Telefoniczna informacja o przeterminowanej fakturze - 7 dni po przeterminowaniu faktury 10 zł /każdorazowo
Wysyłka faktury pocztą tradycyjną 10 zł /każdorazowo